Węzły haczykowe

Pętla

Węzeł Palomar

Węzeł baryłkowy