Jak odróżniać gatunki ryb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa wewnętrzna ryby

 

 

 

 

 

 

 

 

     Spławik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Grunt