Plan Pracy

   1.Sekretariat Koła czynny:

  • luty   we wtorki od godz. 17:00 - 19:00
  • marzec - kwiecień we wtorki i czwartki od godz. 17:00 - 19:00

   2.Egzaminy na Kartę Wędkarską we wtorki i czwartki od godz. 17:00 - 19:00. 

   3.Posiedzenia Zarządu Koła w poniedziałki po pierwszym każdego miesiąca z wyłączeniem                     miesięcy wakacyjnych. 

   4.Sprzedaż znaków i zezwoleń w sekretariacie Koła:

  • grudzień i styczeń po wcześniejszym kontakcie tel. ze skarbnikiem  608 420 487
  • luty we wtorki od godz. 17:00 - 19:00
  • marzec - kwiecień we wtorki i czwartki od godz. 17:00 - 19:00
  • pozostałe miesiące po wcześniejszym kontakcie tel. ze skarbnikiem 608 420 487