ZARZĄD KOŁA

Prezes

 

Wojciech Misiura

Skarbnik

 

Łukasz Janeczko

Sekretarz

 

Roman Gawrysiak

Kapitan Sport0wy

 

Piotr Caputa

Rzecznik Dyscyplinarny

 

Zdzisław Stiler

Członek Zarządu

 

Awana Sierpińska

Członek Zarządu

 

Wiesław Szymkowiak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 

Tomasz Chmielewski

Z-ca Przewodniczącego

 

Andrzej Wróblewski

Sekretarz

 

Adam Banecki

Członek komisji

 

Wojciech Satrapa

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący

 

Paweł Pawlik

 

Z-ca Przewodniczącego

 

Rafał Bartkowiak 

Sekretarz

 

Radosław Sierpiński

 

 

Członek Sądu

 

Grzegorz Bartkowiak