ZARZĄD KOŁA

Prezes

 

Wojciech Misiura

Skarbnik

 

Łukasz Janeczko

Sekretarz

 

Roman Gawrysiak

Rzecznik Dyscyplinarny

 

Zdzisław Stiler

Członek Zarządu

 

Awana Sierpińska

Członek Zarządu

 

Wiesław Szymkowiak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 

Tomasz Chmielewski

Sekretarz

 

Andrzej Wróblewski

Członek Komisji

 

Wojciech Wiernicki

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący

 

Paweł Pawlik

 

Z-ca Przewodniczącego

 

Grzegorz Bartkowiak

 

Sekretarz

 

Radosław Sierpiński

 

 

Członek Sądu

 

Rafał Bartkowiak