ZARZĄD KOŁA

Prezes

 

Wojciech Misiura

Skarbnik

 

Łukasz Janeczko

Sekretarz

 

Roman Gawrysiak

Rzecznik Dyscyplinarny

 

Zdzisław Stiler

Członek Zarządu

 

Awana Sierpińska

Członek Zarządu

 

Wiesław Szymkowiak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 

Tomasz Chmielewski

Z-ca Przewodniczącego

 

 

 

Sekretarz

 

Adam Banecki

Członek komisji

 

Wojciech Satrapa

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący

 

Paweł Pawlik

 

Z-ca Przewodniczącego

 

Rafał Bartkowiak 

Sekretarz

 

Radosław Sierpiński

 

 

Członek Sądu

 

Grzegorz Bartkowiak