Regulamin Zawodów Wędkarskich Koła Nr 68 LOTNIK

 

1. TEREN ZAWODÓW

    Zawody odbywają się na wodach i terminach zatwierdzonych na Walnym Zgromadzeniu   Członków Koła w 2019r.

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

2.1. Zezwala się na korzystanie wędek:

       - dwie wędki spławikowe,

       - jedna wędka spławikowa i jedna wędka gruntowa,

       - jedna wędka spławikowa.

2.2. Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak, siatkę na sztywnych obręczach

      do   przetrzymywania ryb, przyrząd do odhaczania ryb oraz miarkę do mierzenia długości ryb.

2.3. Długość wędki nie może przekraczać 13 metrów.

2.4. Limit zanęty:

  • Zanęta spożywcza, ziemia, glina łącznie ( w dowolnych proporcjach ) po nawilżeniu i przetarciu na sicie nie może przekroczyć 17 litrów.
  • Ilość robaków użytych do nęcenia nie może przekroczyć 1 litra.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1. Zawody rozgrywane są w miejscu i terminie określonym w pkt. 1.

3.2. Losowanie stanowisk odbywa się przed zawodami.

3.3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się po zakończeniu zawodów.

3.4. W trakcie trwania zawodów, zabrania się pozostawiania wędki i sprzętu bez nadzoru.

3.5. W przypadku konieczności opuszczenia stanowiska fakt ten musi być zgłoszony do sędziego       lub organizatora, wędka musi być obowiązkowo wyjęta z wody. Zawodnik może wrócić na stanowisko i ponownie rozpocząć łowienie po zgłoszeniu tego faktu do organizatora lub sędziego.

3.6. Zawody są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej z podziałem na kategorie wiekowe,   odrębnie klasyfikowani są juniorzy, którzy łowią w odrębnym sektorze.

3.7. Miejsce i czas wyjścia na stanowiska określa organizator w programie zawodów.

3.8. Obowiązują następujące sygnały:

     -pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie nęcenia,

    -drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów,

    - trzeci sygnał – oznacza pozostałość 5 minut do końca zawodów,

    - czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

3.9. Każdy zawodnik ma możliwość dowolnego korzystania ze swojego stanowiska.

3.10. Zacięte ryby należy holować i wyciągać z wody w obrębie swojego stanowiska, jeżeli   holowana ryba wpłynie w zestaw innych zawodników, a oni zgłoszą protest do sędziego, ryba ta nie będzie zaliczana do klasyfikacji.

3.11. Każdy uczestnik startujący w zawodach jest zobowiązany do umożliwienia sfotografowania i filmowania swojej osoby i złowionych ryb, oraz wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów z zawodów z własnym wizerunkiem w przekazach medialnych.

3.12. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem może przerwać lub skrócić Zawody. W ostatnim przypadku klasyfikacja będzie liczona według stanu w momencie przerwania zawodów. Minimalny okres trwania tury zawodów niezbędny do zaliczenia wyników – 2 godz.

3.13. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

  • wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
  • przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie trwania zawodów,
  • łowienie w innym niż wylosowanym stanowisku lub poza granicami swojego stanowiska
  • stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków  zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
  • za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,  sędziego czy innych zawodników,
  • przedłożenie do wagi komisji sędziowskiej ryby prawnie chronionej lub ryby złowionej w  innym miejscu niż wylosowane stanowisko.
  • zabieranie lub rozdawanie złowionych przez siebie ryb

4. INNE POSTANOWIENIA

4.1. Prawo udziału w zawodach mają członkowie Koła nr 68 „Lotnik”, którzy mają opłaconą  składką członkowską i składkę okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2019r.,

      Członkowie uczestnicy do lat 16 mogą wziąć udział w zawodach tylko i wyłącznie pod opieką   osoby dorosłej.

4.2. Składka finansowa stanowiącą udział w kosztach organizacji zawodów wynosi - 15 zł.

4.3. Zapisy uczestników zawodów i przyjmowanie składki finansowej stanowiącej udział w kosztach organizacji zawodów odbywa się u Członków  Zarządu Koła.

4.4. Kolejność miejsc w zawodach ustala się podliczając wagę złowionych ryb. W przypadku  jednakowej wagi złowionych ryb u kilku zawodników, wygrywa zawodnik, który ma niższy numer startowy.

4.5. Nagradzane będą miejsca od 1 do 3 włącznie, osobno wśród juniorów i seniorów.

4.6. Udział w zawodach oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

4.7. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów i to on ma decydujące zdanie.

4.8  Osoby zabezpieczające zawody nie biorą udziału w zawodach jako zawodnicy.

 

5. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

5.1. W zawodach do wyniku zalicza się gatunki ryb nie będące w okresie ochronnym, oraz   zgodnie z wymiarami ochronnymi określonymi w RAPR.

5.2. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu.

5.3. Punktacja za rybę: 1 gr = 1 pkt.

5.4. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

6. PROGRAM ZAWODÓW

7:00 zbiórka uczestników (przedstawienie regulaminu, omówienie zawodów)

7:15 losowanie stanowisk

7:30 przejście na stanowiska (przygotowanie sprzętu, zanęt i przynęt)

8:20 pierwszy sygnał, nęcenie,

8:30 rozpoczęcie zawodów,

12:25 pozostałość 5 min. do końca zawodów

12:30 zakończenie zawodów

13:00 poczęstunek

 

13:30 ogłoszenie wyników, oraz wręczenie nagród