Warta w m. Wiórek

    Rzeka Warta w miejscowości Wiórek jest częściowo uregulowana. Na łuku przy ulicy Poznańskiej, niedawno wybudowano kamienną opaskę i odnowiono kilka starych ostróg. Dno na tym odcinku jest żwirowe, dość zróżnicowane, a uciąg w zależności od stanu wody od 10 - 30 g. Natomiast na wysokości parkingu dla wędkarzy, pozostały tylko resztki starych regulacji, dlatego linia brzegowa jest bardzo zróżnicowana, tak jak i uciąg. Występują tu zarówno zastoiska, jak i miejsca o średnim i silnym uciągu. Od parkingu w góre rzeki rozpoczyna się obszar chroniony Natura 2000, dlatego dalej trzeba iść pieszo.

    Dominującym gatunkiem w Warcie jest krąp i płoć. Lecz jak to rzece możemy liczyć na każdy gatunek ryb, jak duże leszcze, klenie, jazie. Trafiają się też brzany, świnki , certy i rozpióry. Występuje też dużo uklei i kiełbia którymi można zrobić dobry wynik gdy nic innego nie żeruje. Z ryb drapieżnych dominuje boleń sum i sandacz, które dobrze biorą na martwą rybkę lub spinning.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.