j. Cegielnia

    Łowisko składa się z trzech zbiorników powstałych po wydobyciu gliny dla pobliskiej cegielni. Dno jest twarde, bardzo zróżnicowane pod względem głębokości. Linia brzegowa jest łagodna, porośnięta trawą, lecz po deszczu jest bardzo ślisko. Dlatego trzeba uważać, gdyż w niektórych miejscach jest głęboko przy już samym brzegu. Stanowiska znajdują się co ok 10 metrów, brzegi są zawsze wykoszone i zadbane, co ułatwia rozłożenie sprzętu. Samochód możemy zostawić na jednym z trzech parkingów.

    Dominującą rybą jest leszcz, płoć i karp. Można też się spodziewać karasia, wzdręgi, krąpia i lina. Łowisko jest bardzo trudne technicznie i chimeryczne. Wczesną wiosną, gdy ryba szuka cieplejszej wody, skuteczną metodą będzie bat lub tyczka, natomiast jesienią ryby trzeba szukać dalej od brzegu.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.