Święconka

    Święconka jest prawobrzeżną łachą rzeki Warty na wysokości wsi Radzewice. Jest to obręb ochronny, łowienie jest dozwolone od 1.lipca do 31.października.  Głębokość jak i szerokość jest bardzo zróżnicowana. Przy połączeniu z rzeką jest to ok 0,8 m , natomiast w końcówce może to być 5-6 m. Linia brzegowa jest w miarę prosta lecz miejscami bardzo stroma. W okresie letnim wyrasta bardzo dużo lilii wodnych i rogatka, które utrudniają łowienie.

    Rybostan łowiska powinien być bardzo bogaty i zróżnicowany, lecz z reguły łowi się ukleje oraz niewielkie krąpie i płotki. Święconka jest bardzo chimeryczną wodą, wytrwali wędkarze mogą trafić na dobry dzień i połowić ładne okazy leszczy płoci, linów jak i  innych gatunków ryb. Najlepsze wyniki osiąga się łowiąc krótkim batem w pobliżu roślinności wodnej. 

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.